• Tên : Tổng đài Panasonic KX-NS300BX
 • Mã Sản Phẩm : KX-NS300BX
 • Giá Niêm Yết : 0 VNĐ
 • Giá Cũ : 0 VNĐ
 • Xuất Xứ : Việt Nam
 • Bảo Hành : 12 Tháng
 • Chi Tiết Sản Phẩm

  Tổng đài Panasonic KX-NS300BX cấu hình cơ bản 6 cổng trung kế Analog có hiển thị số ,2 cổng máy nhánh số  (+ 2 D-XDP), 16 cổng máy nhánh Analog có hiển thị số và đèn báo tin nhắn chờ (2 cổng PFT) , 2 kênh DISA / Voicemail, 2 kênh nhạc chờ 

   

  CHỨC NĂNG LỰA CHỌN THÊM CHO TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300BX 

   

     1

      KXNS300BX

  Khung chính: Disa 2 kênh + 6 co/16ext

        Panasonic
        Việt nam

           Call

      2

      KXNS320BX

  Khung phụ : 16ext analog

       Panasonic
       Việt nam

   

      3

      KXNS5130X

  Card nối khung phụ

       Panasonic
       Việt nam

   

      4

      KXNS5180X

  card trung kế 6CO analog 

       Panasonic
       Việt nam

   

      5

     KXNS5290CE

  Card PRI 30

       Panasonic
       Việt nam

   

      6

     KXNS5170X

  Card 4 máy nhánh hỗn hợp

       Panasonic
      Việt nam

   

      7

     KXNS5171X

  Card 8 máy nhánh số

       Panasonic
      Việt nam

   

      8

     KXNS5172X

  Card 16 máy nhánh số

       Panasonic
      Việt nam

   

      9

     KXNS5173X

  Card 8 máy nhánh analog

       Panasonic
       Việt nam

   

     10

     KXNS5174X

  Card 16 máy nhánh analog

       Panasonic
       Việt nam

   

     11

     KXNS5162X

  Card chuông cửa

       Panasonic
       Việt nam

   

     12

     KXNS5110X

  Card DSP hỗ trợ IP

       Panasonic
       Việt nam

   

    13

     KXNS3134X

  Thẻ SD ghi âm size XS

       Panasonic
      Việt nam

   

    14

     KXNS3135X

  Thẻ SD ghi âm size S

       Panasonic
       Việt nam

   

    15

     KXNS3136X

  Thẻ SD ghi âm size M

       Panasonic
       Việt nam

   

     16

     KXNSF990X

  IP activation key

        Panasonic
       Việt nam

   

     17

     KXNSM104X

  4 kênh trung kế IP  

       Panasonic
       Việt nam

   

    18

     KXNSM701X

  1 SIP phone

       Panasonic
      Việt nam

   

    19

     KXNSM710X

  10 SIP phone

       Panasonic
      Việt nam

   

    20

  KXNSM720X

  20 SIP phone

      Panasonic
      Việt nam

   

   

  CÁC CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300BX                                                                              

      1

     KXNS300BX
    ( 6 vào - 16 ra)

  Khung chính tổng đài IP Panasonic KX-NS300BX - Khung chính tích hợp sẵn 6 trung kế analog - 16 máy nhánh analog

       Panasonic
       Việt nam

   

      2

     KXNS300BX
     (6 vào - 24 ra)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 cổng trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
      Việt nam

   

      3

     KXNS300BX
         (6 - 32)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      4

     KXNS300BX
        (12 - 16 )

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số) 

      Panasonic
      Việt nam

   

      5

     KXNS300BX
        (12 - 24 )

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
   
  - Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      6

     KXNS300BX
        (12 - 32 )

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
  - Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      7

     KXNS300BX
         ( 6 - 40 )

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 có tích hợp sẵn( 16 cổng máy nhánh analog)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

       8

     KXNS300BX
         ( 6 - 48 )

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh analog)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      9

     KXNS300BX
         ( 6 - 56 )

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh analog)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  - Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog)

       Panasonic
       Việt nam

   

      10

     KXNS300BX
       ( 12 - 40 )

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)

       Panasonic
        Việt nam

   

      11

     KXNS300BX
       ( 12 - 48 ) 

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
   Khung phụ tổng đài KX-NS320 có tích hợp sẵn (16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)
   
  - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      12

     KXNS300BX
       ( 12 - 56 ) 

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
  - Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  -Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
      Việt nam

   

      13

     KXNS300BX
       ( 12 - 64 ) 

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
  - 02* Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      14

       KXNS300BX  

           18 - 32

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - 02* Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số) 

       Panasonic
       Việt nam

   

     15

      KXNS300BX            (18 - 40)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - 02 * Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
  - Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      16

      KXNS300BX             (18 - 48)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - 02 * Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
  - Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số) 

       Panasonic
       Việt nam

   

      17

      KXNS300BX             (18 - 56)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và 16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
   Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh
  - 02* Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
  - Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)
  - Card KX-NS5173 (8 cổng máy nhánh analog có hiện số)

      Panasonic
      Việt nam

   

      18

      KXNS300BX            (18 - 64)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320
  - 2 Card KX-NS5180 (6 cổng trung kế analog có hiện số)
  - 2 Card KX-NS5174 (16 cổng máy nhánh analog có hiện số)

      Panasonic
      Việt nam

   

      19

      KXNS300BX             (24 - 40)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh )
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5173 (8 máy nhánh analog có hiện số)
  - 03 * Card KX-NS5180 ( 6 cổng trung kế có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      20

      KXNS300BX            (24 - 48)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5174 (16 máy nhánh analog có hiện số)
  - 03 * Card KX-NS5180 ( 6 cổng trung kế có hiện số)

       Panasonic
       Việt nam

   

      21

      KXNS300BX            (24 - 56)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - Card KX-NS5174 (16 máy nhánh analog có hiện số)
  - Card KX-NS5173 (8 máy nhánh analog có hiện số)
  - 03 * Card KX-NS5180 ( 6 cổng trung kế có hiện số)

      Panasonic
      Việt nam

   

     22

      KXNS300BX             (24 - 64)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và16 cổng máy nhánh)
  - Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - 02* Card KX-NS5174 (16 máy nhánh analog có hiện số)
  - 03* Card KX-NS5180 ( 6 cổng trung kế có hiện số)

   

   

      23

      KXNS300BX            (24 - 120)

  Khung chính tổng đài KX-NS300 có tích hợp sẵn: (6 công trung kế và16 cổng máy nhánh)
  - 03 * Khung phụ tổng đài KX-NS320 (16 cổng máy nhánh)
  - Card kết nối khung phụ KX-NS5130
  - 03 * Card KX-NS5174 (16 máy nhánh analog có hiện số)
  - 03* Card KX-NS5180 ( 6 cổng trung kế có hiện số)
  - 01 * Card KXNS5173X

   

   

   

  Thông tin chi tiết về sản phẩm Tổng đài Panasonic KX-NS300BX vui lòng liên hệ

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CỘNG LỰC 

  Add: 393 Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 Cầu Rào 2 - Lê Chân - Hải Phòng

  Hotline: 0913 010 111 - (0313)795111. Fax: 0313260390

  Email:Congluccctv@gmail.com

  Website: Camera.congluc.vn

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
  © 2012 Camera Cộng Lực
  Đơn vị thiết kế website - VietAds : www.seohaiphong.net