• Tên : Tổng đài Panasonic KX-TDA600
 • Mã Sản Phẩm : KX-TDA600
 • Giá Niêm Yết : 0 VNĐ
 • Giá Cũ : 0 VNĐ
 • Xuất Xứ : Việt Nam
 • Bảo Hành : 12 Tháng
 • Chi Tiết Sản Phẩm

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 dung lượng tối đa: 

  - 940 Máy nhánh với tổng đài KX-TDA600
  Lựa chọn:
  - Hệ thống DISA tới 16 kênh 64 cấp
  - Khả năng kết nối T1, E1, E&M, PRI, IP…. 
  - Tính năng Call Center. Khả năng kết nối trạm phát không dây
   

  CÁC LỰA CHỌN THÊM CHO TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600

   

  1

   KX-TDA600

  Khung chính tổng đài paanasonic KX-TDA600 (10 khe cắm)

  Panasonic
  Việt nam

   

  2

  KX-TDA620

  Khung phụ tổng đài panasonic KX-TDA600 (11 khe cắm)

  Panasonic
  Việt nam

   

  3

  KX-TDA6110

  Card giao diện kết nối khung chính và khung phụ

  Panasonic
  Việt nam

   

  4

  KX-TDA6111

  Card kết nối khung phụ thứ 2 và thứ 3

  Panasonic
  Việt nam

   

  5

  KX-TDA0103

  Card nguồn công suất lớn

  Panasonic
  Việt nam

   

  6

  KX-TDA6181

  Card 16 trung kế thường (Đã ngừng SX thay = 6381 or 6382)

  Panasonic
  Việt nam

   

  7

  KX-TDA6381

  Card 16 trung kế không hiển thị số

  Panasonic
  Việt nam

   

  8

  KX-TDA6382

  Card 16 trung kế có hiển thị số

  Panasonic
  Việt nam

   

  9

  KX-TDA0170

  Card 8 thuê bao hỗn hợp

  Panasonic
  Việt nam

   

  10

  KX-TDA0173

  Card 8 thuê bao thường

  Panasonic
  Việt nam

   

  11

  KX-TDA0174

  Card 16 thuê bao thường

  Panasonic
  Việt nam

   

  12

  KX-TDA0177

  Card 16 thuê bao thường có CID

  Panasonic
  Việt nam

   

  13

  KX-TDA0172

  Card 16 thuê bao digital

  Panasonic
  Việt nam

   

  14

  KX-TDA6178

  Card 24 thuê bao thường, tích hợp CID

  Panasonic
  Việt nam

   

   

  CÁC CẤU HÌNH CỦA TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600

  1

  TDA600
  [16-128]

  Cấu hình 16 Trung kế 128 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 01
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 05

  2

  TDA600
  [16-152]

  Cấu hình 16 Trung kế 152 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 01
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hồn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 06

  3

  TDA600
  [16-176]

  Cấu hình 16 Trung kế 176 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 01
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 07

  4

  TDA600
  [16-200]

  Cấu hình 16 Trung kế 200 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01              
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 01
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 08

  5

  TDA600
  [16-224]

  Cấu hình 16 Trung kế 224 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 09

  6

  TDA600
  [16-248]

  Cấu hình 16 Trung kế 248 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 10

  7

  TDA600
  [16-272]

  Cấu hình 16 Trung kế 272 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 11

  8

  TDA600
  [16-320]

  Cấu hình 16 Trung kế 320 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 13

  9

  TDA600
  [16-344]

  Cấu hình 16 Trung kế 368 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 14

  10

  TDA600
  [16-368]

  Cấu hình 16 Trung kế 392 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 01
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 02
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 15

  11

  TDA600
  [32-488]

  Cấu hình 32 Trung kế 488 Thuê bao (8 thuê bao số)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 02
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 03
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 20

  12

  TDA600
  [32-680]

  Cấu hình 32 Trung kế 680 Thuê bao (8 thuê bao số)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 02
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 01
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 03
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 28

  13

  TDA600
  [32-776]

  Cấu hình 32 Trung kế 776 Thuê bao (8 thuê bao số)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 03
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 02
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 04
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 32

  14

  TDA600
  [32-824]

  Cấu hình 32 Trung kế 776 Thuê bao (8 thuê bao số)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 03
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 02
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 04
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 34

  15

  TDA600
  [32-920]

  Cấu hình 32 Trung kế 872 Thuê bao (8 thuê bao số)
  Bao gồm:   KX-TDA600   (Khung chính) x 01
                  KX-TDA620   (Khung phụ) x 03
                  KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01
                  KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 02
                  KX-TDA0103 (Nguồn) x 04
                  KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02
                  KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01
                  KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 38

   

  Thông tin chi tiết về sản phẩm Tổng đài Panasonic KX-TDA600 vui lòng liên hệ

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CỘNG LỰC 

  Add: 393 Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 Cầu Rào 2 - Lê Chân - Hải Phòng

  Hotline: 0913 010 111 - (0313)795111. Fax: 0313260390

  Email:Congluccctv@gmail.com

  Website: Camera.congluc.vn

   
  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
  © 2012 Camera Cộng Lực
  Đơn vị thiết kế website - VietAds : www.seohaiphong.net